Hemeroteca > Número 78 > Gestió de la diversitat a les organitzacions esportives. Un acostament crític

Gestió de la diversitat a les organitzacions esportives. Un acostament crític

M. Ann Hall

Hall, M. A. (2004). Diversity management in sport organizations. A critic approach. Apunts. Educación Física y Deportes, 78, 19-25.

Resum

Mentre que les organitzacions públiques i comercials dels Estats Units, el Canadà, Austràlia, Gran Bretanya i, de forma creixent, les de la Unió Europea, han incorporat el concepte de “gestió de la diversitat”, les organitzacions esportives, ben al contrari, han prestat poca atenció a aquest tema. De fet, s’han resistit a intentar de millorar la representació de la dona i de les minories racials i ètniques. Aquest article examina la idea de “gestió de la diversitat” a la llum de la creixent crítica als seus objectius, que es fa evident tant a la literatura acadèmica com a la del sector de la gestió. La bibliografia relacionada amb l’esport, encara que escassa, és exageradament positiva pel que fa al concepte de gestió de la diversitat, i anima les organitzacions esportives a plantejar-se els beneficis de la gestió de la diversitat, però fent cas omís de la important crítica de què aquesta està sent objecte en l’actualitat. La gestió de la diversitat, tal com s’entén avui dia, contribuirà poc a la millora de la representació de la dona en els llocs de presa de decisions i de lideratge dintre de les organitzacions esportives (el mateix es podria dir sobre la raça/ètnia i d’altres grups socials).

Paraules Clau

Organitzacions esportives, Gestió de la diversitat, Gènere, Discriminació
Return to Top ▲Return to Top ▲