Hemeroteca > Número 78 > Educació en valors, esport i noves tecnologies

Educació en valors, esport i noves tecnologies

Maria Prat / Raquel Font / Susanna Soler / Jordi Calvo

Prat, M., Font, R., Soler, S., & Calvo, J. (2004). Values, sport, and new technologies education. Apunts. Educación Física y Deportes, 78, 83-90.

Resum

És possible l’educació en valors en l’esport a través de les noves tecnologies? Per tal de respondre aquesta qüestió, en aquest article plantegem algunes reflexions sobre què entenem per “educació en valors” i de quina manera el joc, l’activitat física i l’esport hi poden contribuir. A partir d’aquestes consideracions prèvies, ens introduïm en l’anàlisi del paper que hi poden jugar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a eina facilitadora, i aportem tres propostes que exemplifiquen les possibilitats educatives de les TIC en aquest àmbit.

Paraules Clau

Educació, Valors, Noves tecnologies, Esport
Return to Top ▲Return to Top ▲