Hemeroteca > Número 78 > Generant diàleg: l’experiència dels tallers en el marc de “L’Esport: Diàleg universal”

Generant diàleg: l’experiència dels tallers en el marc de “L’Esport: Diàleg universal”

Anna Vilanova

Vilanova, A. (2004). Generating dialogue: the experience of workshops in the frame of "Sport: Universal Dialogue"*. Apunts. Educación Física y Deportes, 78, 107-112.

Resum

L’article tracta de l’experiència viscuda en l’organització i desenvolupament dels tallers que es van dur a terme els dies 11 i 12 de juny dins el marc de “L’Esport: Diàleg universal”. L’article està estructurat en sis apartats: origen i filosofia dels tallers, estructuració i dinàmica dels tallers, organització dels tallers, desenvolupament dels tallers, conclusions i bibliografia. L’annex engloba el programa detallat dels tallers.

Paraules Clau

Tallers, Experiències, Diàleg, Sostenibilitat, Pau, Diversitat cultural
Return to Top ▲Return to Top ▲