Hemeroteca > Número 75 > Gestió del risc a les empreses de turisme actiu

Gestió del risc a les empreses de turisme actiu

Pedro Jesús Jiménez Martín / Vicente Gómez Encinas

Jiménez Martín, P. J., & Gómez Encinas, V. (2004). Risk management in active tourism companies. Apunts. Educación Física y Deportes, 75, 45-49.

Resum

Aquest article presenta una proposta dels apartats i aspectes que podria contenir un protocol de seguretat per part de les empreses de turisme actiu. Per desenvolupar-lo ens hem basat en la normativa actual vigent, representada pels Reials Decrets pertanyents a tres Comunitats Autònomes: Aragó, Andalusia i Astúries, i complementant la informació amb aspectes desenvolupats als decrets de Catalunya i Galícia. Dintre de la normativa actual en relació al turisme actiu, tres Comunitats Autònomes: Aragó, Andalusia i Astúries, ja estan exigint l’obligació de presentar, per part de les empreses, un protocol d’actuació en cas d’accident; i en el cas d’Aragó i Astúries, l’obligació de presentar-lo, a l’inici de cada temporada, als serveis oficials de Protecció Civil de l’Administració de la Comunitat Autònoma corresponent. El nostre objectiu és realitzar una proposta dels punts generals que podria contenir aquest protocol per tal d’orientar les empreses en la seva elaboració.

Paraules Clau

Turisme Actiu, Risc, Seguretat, Normativa
Return to Top ▲Return to Top ▲