Hemeroteca > Número 74 > Estimació de cabals òptims i mínims per a l’ús del ràfting a l’Alt Tajo

Estimació de cabals òptims i mínims per a l’ús del ràfting a l’Alt Tajo

Luis Ruiz Jiménez / Diego García de Jalón

Ruiz Jiménez, L., & García de Jalón, D. (2003). Estimate of optimum and minimum flows for rafting in "Alto Tajo". Apunts. Educación Física y Deportes, 74, 34-37.

Resum

La creixent demanda d’usos recreatius en els rius i de forma especial de les activitats nàutiques, tant competitives com de turisme actiu, exigeix una resposta raonada pel que fa a les necessitats de cabals circulants pels rius. Les Confederacions Hidrogràfiques, com a gestores del recurs “aigua”, han de coordinar les diferents demandes de l’ús d’aquest recurs tenint en compte unes exigències raonades dels diferents usuaris. En aquest treball presentem per primera vegada a Espanya una metodologia adaptada a les necessitats d’aquest tipus d’usos recreatius. Aquesta metodologia es basa en l’estimació d’uns paràmetres d’ús que avaluen les capacitats de les lleres dels rius, aplicant un programa informàtic que ens permet de calcular cabals òptims i mínims per a l’ús recreatiu, per simulació de les condicions hidràuliques del llit fluvial en el supòsit de diferents cabals circulant per la llera.

Paraules Clau

Piragüisme, Ràfting, Cabals mínims, IFIM simulació hidràulica, Potencial de ràfting, Cabals recreatius
Return to Top ▲Return to Top ▲