Hemeroteca > Número 70 > Ciutat i esport en el segle XXI

Ciutat i esport en el segle XXI

Socorro Rebollo Rico / María Dilma Simoes Brasileiro / Margarita Latiesa Rodríguez

Rebollo Rico, S., Simoes Brasileiro, M. D., & Latiesa Rodríguez, M. (2002). City and sport in the XXI century. Apunts. Educación Física y Deportes, 70, 78-82.

Resum

En l’actualitat observem la presència, lenta però contínua de l’esport en els espais oberts i plurals de la ciutat. Padiglione (1995), considera impossible d’oferir a hores d’ara una imatge homogènia de l’esport a causa de la diversitat i pluralitat de l’escenari esportiu. Podríem aplicar aquesta reflexió al context urbà de la ciutat en el segle XXI, context en què assistim a una diversitat i pluralitat d’escenaris esportius, que no hem conegut fins ara. En aquest article pretenem d’aprofundir en aquesta idea i realitzar una reflexió pel que fa a la realitat de l’esport a la ciutat futura i als seus escenaris esportius. L’era postmoderna, definida com l’era dels serveis, ha d’oferir en la ciutat els millors serveis esportius que satisfacin les demandes de la població.

Paraules Clau

Esport modern, Esport postmodern, Esport a la ciutat, Esport a la natura, Canvis en l’esport
Return to Top ▲Return to Top ▲