Hemeroteca > Número 69 > Aprenentatge de fets i conceptes en educació física. Una proposta metodològica

Aprenentatge de fets i conceptes en educació física. Una proposta metodològica

Alejandro López Rodríguez / Juan Antonio Moreno Murcia

López Rodríguez, A., & Moreno Murcia, J. A. (2002). Concept and fact learning in Physical Education. A methodological proposal. Apunts. Educación Física y Deportes, 69, 18-26.

Resum

Un dels principals elements de preocupació de la majoria d’especialistes en Educació Física és com arribar a transmetre d’una forma significativa els continguts teòrics als seus alumnes. Aquest objectiu no sempre s’aconsegueix, perquè hi ha molts problemes a l’hora de transmetre’ls. Les investigacions en la matèria mostren que un dels grans problemes és el desconeixement que tenen molts professors de com portar els coneixements teòrics a les classes d’Educació Física, expressats en fets, conceptes i sistemes conceptuals. Insuficiència que es troba associada al mateix procés de formació inicial i permanent pel que fa a què, com i quan ensenyar i avaluar fets i conceptes en Educació Física. Així doncs, l’objectiu de l’article següent consisteix a donar respostes a aquests interrogants científics i mostrar una proposta pràctica mitjançant un enfocament integral físicoeducatiu en les classes d’Educació Física.

Paraules Clau

Educació física, Metodologia, Didàctica, Aprenentatge
Return to Top ▲Return to Top ▲