Hemeroteca > Número 69 > Activitat física, esport i inserció social: un estudi exploratori sobre els joves en barris desfavorits

Activitat física, esport i inserció social: un estudi exploratori sobre els joves en barris desfavorits

Enriqueta Balibrea / Antonio Santos / Ignacio Lerma

Balibrea, E., Santos, A., & Lerma, I. (2002). Physical activity, sport, and social insertion: an exploratory study about youth in unsuited neighborhoods. Apunts. Educación Física y Deportes, 69, 106-111.

Resum

L’article examina el lloc de l’activitat física i l’esport en relació amb els programes d’inserció social adreçats als joves de barris desfavorits. La degradació d’aquestes zones ha anat creixent al llarg dels últims anys i els processos d’exclusió han empitjorat les condicions de vida dels joves. Aquests fets obliguen a buscar nous enfocaments al voltant dels mecanismes d’inserció juvenil. Considerem que les pràctiques esportives obren un espai d’innovació en les polítiques d’inserció. Per tal d’aproximar-nos a la qüestió, ens hem centrat en els “barris d’acció preferent” de la Comunitat Valenciana i hem realitzat entrevistes exploratòries a responsables dels serveis socials en contacte amb la problemàtica dels joves. La informació recollida permetrà de conèixer les seves actituds respecte d’aquest tema i caracteritzar les primeres experiències desenvolupades en aquest àmbit.

Paraules Clau

Esport, Activitat física, Joventut, Exclusió
Return to Top ▲Return to Top ▲