Hemeroteca > Número 65 > La importància del treball de força com a mitjà de compensació i adaptació neuromuscular en la iniciació esportiva

La importància del treball de força com a mitjà de compensació i adaptació neuromuscular en la iniciació esportiva

Francisco Ávila Romero / Francisco Javier Moreno Hernández

Ávila Romero, F., & Moreno Hernández, F. J. (2001). The importance of force training as a mean of compensation and adaptation. Apunts. Educación Física y Deportes, 65, 26-31.

Resum

La iniciació esportiva en esports de naturalesa clarament asimètrica com ara el tennis, el golf, el beisbol, és un factor de risc considerable per al desenvolupament d’un sistema musculoesquelètic descompensat. Aquest problema de formació neuromuscular unilateral s’incrementa quan l’estructura muscular es troba en creixement. D’altra banda, són molts els problemes de sinonímia i conceptuals amb què es troba un professor a l’hora de realitzar una planificació de l’entrenament de la força muscular com a forma de treball de la condició física en edats prepuberals. Amb aquesta base, es presenta una metodologia de treball de la força amb una doble orientació per a nens en edats prepuberals que s’inicien en l’esport del golf: • Potenciació: mitjançant el treball de la musculatura protagonista implicada en el gest tècnic. • Prevenció: mitjançant un treball de compensació neuromuscular de la musculatura fixadora i antagonista del moviment.

Paraules Clau

iniciació esportiva, entrenament de la força,
Return to Top ▲Return to Top ▲