Hemeroteca > Número 65 > La incidència de la pràctica físicoesportiva dels pares cap als seus fills durant la infància i l’adolescència

La incidència de la pràctica físicoesportiva dels pares cap als seus fills durant la infància i l’adolescència

Antonio J. Casimiro Andújar / Antonio J. Casimiro Andújar

Casimiro Andújar, A. J., & Casimiro Andújar, A. J. (2001). The incidence of the physical-sport practice of the parents towards their children during childhood and adolescence. Apunts. Educación Física y Deportes, 65, 100-104.

Resum

S’ha realitzat una investigació sobre els hàbits de vida en relació amb la salut, concretament sobre la relació existent entre els hàbits de pràctica d’activitat física en escolars de primària i secundària obligatòria, en funció de la pràctica físicoesportiva per part dels seus pares. Per realitzar aquesta investigació s’han utilitzat qüestionaris validats mitjançant dos estudis pilot dobles, amb les respostes a un primer i a un segon qüestionari readaptat, mitjançant un grup control a cadascun dels nivells educatius esmentats. Els resultats de l’estudi confirmen una clara involució de la pràctica física en el pas d’un nivell educatiu a un altre; existeixen diferències estadísticament significatives a favor dels barons. Així mateix, l’hàbit de practicar activitat física sovint tant el pare com la mare del jove, afavoreix una més gran participació esportiva per part de l’escolar.

Paraules Clau

activitat física, hàbits, escolars, pares
Return to Top ▲Return to Top ▲