Hemeroteca > Número 37 > Aproximació teòrica i pràctica als terrenys de joc infantils

Aproximació teòrica i pràctica als terrenys de joc infantils

Brigitte Burchartz

Burchartz, B. (1994). Aproximación teórica y práctica a los terrenos de juego infantiles. Apunts. Educación Física y Deportes, 37, 68-74.

Resum

El joc és molt important per al desenvolupament dels nens, que necessiten llocs adequats i segurs on poderlo dur a terme. L'estructura urbanística dificulta bastant l'existència de prou espais apropiats per al joc. Un cop localitzats els espais on calen parcs infantils, se n'ha de planificar detalladament la construcció per a aconseguir una funcionalitat i una adaptació a l'entorn òptimes. Cal, també, conèixer per a quins grups d'edats és el parc infantil, com juguen els infants d'aquestes edats i determinar l'estructura dels elements de joc. Alhora, cal dividir el terreny en diferents zones de joc i tenir en compte, no solament els diferents grups d'edat, sinó també els diferents tipus de jocs.

Paraules Clau

terreny de joc, característiques del terreny de joc, importància del joc, entorn urbà, tipus de jocs.
Return to Top ▲Return to Top ▲