Hemeroteca > Número 25 > Percepció: usos i teories

Percepció: usos i teories

Josep Roca i Balasch

Roca i Balasch, J. (1991). Percepción: usos y teorías. Apunts. Educación Física y Deportes, 25, 9-14.

Resum

L'objectiu d'aquest treball és procurar una orientació sobre el concepte de Percepció, partint de l'anàlisi dels usos i interpretacions més comunes sobre aquest terme. Es posa especial èmfasi sobre eI caràcter convencional arbitrari del llenguatge ordinari i sobre com aquest Ilenguatge comporta embolics notables a l'hora de cercar una aproximació psicològica. Es proposa la limitació de l'ús del concepte de Percepció per descriure l'adaptació psicofísica que inclouria tot allò referent a la conducta perccptivo-motriu. Complementàriament s'apunta la necessitat d'arribar a un model comportamental del que és el fet de percebre.

Paraules Clau

Percepció, llenguatge ordinari i científic.
Return to Top ▲Return to Top ▲