Hemeroteca > Número 87

87 · 1r trimestre 2007 · Índex

Apunts per al segle XXI

La Societat de la Informació. Anàlisi i reptes actuals
Javier Olivera Betrán

Ciències aplicades a l’activitat física i l’esport

Repercussions de la teoria dels sistemes dinàmics en l’estudi de la motricitat humana
Carlota Torrents* / Natàlia Balagué

Activitat física i salut

Activació dels músculs del tronc durant situacions que requereixen l’estabilització del raquis. Estudi de cas únic
Francisco J. Vera-García* / Janice M. Moreside / Belén Flores-Parodi / Stuart M. McGill

Pedagogia esportiva

Valors en guàrdia
Xavier Iglesias, Blanca Anguera Blanch, Carles González Arévalo

Valoració de la influència de la pràctica del futbol en l’evolució de la força, la flexibilitat i la velocitat en població infantil
Silvia Sedano Campo* / Gonzalo Cuadrado Sáenz / Juan Carlos Redondo Castán

Preparació física

Anàlisi de les adaptacions agudes a l'entrenament de força màxima mitjançant l'estudi de les modificacions del rendiment mecànic del tren superior
Eliseo Iglesias Soler* / Iván Clavel San Emeterio / Óscar Carballo Iglesias / Jorge Dopico Calvo / José Luis Tuimil López

Efecte de les vibracions mecàniques en l’entrenament de força
Pedro Manonelles Marqueta* / Luis Giménez Salillas / Javier Álvarez Medina / Blas García Rivas

Efectes aguts de les vibracions mecàniques sobre el salt vertical
Esmeraldo Martínez Pardo* / Luis Carrasco Páez / Pedro Emilio Alcaraz Ramón / Antonio Brunet Gómez / Carolina Nadal Soler

Entrenament esportiu

Anàlisi discriminant de les estadístiques de joc entre bases, alers i pivots en bàsquet masculí
Miguel Ángel Gómez Ruano* / Alberto Lorenzo Calvo

Gestió esportiva, lleure actiu i turisme

Expectatives dels usuaris directes i indirectes dels serveis esportius en edat escolar en una comarca aragonesa
Alberto Nuviala Nuviala* / Francisco Ruiz Juan / M.ª Elena García Montes

Dona i esport

Evolució de la condició física en jugadores d’handbol en les categories infantil, cadet i juvenil
Helena Vila Suárez* / Juan J. Fernández Romero / Ferran A. Rodríguez Guisado

Art i esport

Les nostres portades
Ramon Balius i Juli

Tesis doctorals

El triatló com a model de sistema esportiu en el context nacional espanyol i internacional. Determinants per al seu desenvolupament i la consecució de l’èxit
Germán Ruiz Tendero / Director: Dr. Fernando Sánchez Bañuelos

Microsistemes esportius d’alt nivell. Un estudi descriptiu de clubs de karate d’elit d’Espanya
Juan José Salinero Martín / Directors: Dr. Fernando Sánchez Bañuelos / Dra. Susana Mendizábal Albizu

Return to Top ▲Return to Top ▲