Hemeroteca > Número 89

89 · 3r trimestre 2007 · Índex

Apunts per al segle XXI

Sobre l’art esportiu
Javier Olivera Betrán *

Ciències aplicades a l’activitat física i l’esport

Característiques dels espots amb contingut esportiu a les cadenes televisives espanyoles
Agnès Riera i Ferran

Intervenció per a la promoció d’actituds de fair play en futbolistes cadets
Pere Palou Sampol* / Pere A. Borràs Rotger / Francesc Xavier Ponseti Verdaguer / Josep Vidal Conti / Miquel Torregrosa Álvarez

Activitat física i salut

La pràctica d’esport i l’adipositat corporal en una mostra d’universitaris
Javier Molina-García / Isabel Castillo Fernández / Carlos Pablos Abella / Ana Queralt Blasco

Educació física

Avaluació de l’execució motora en nens brasilers en edat escolar
Carlos R. Rodrigues / Antonio Cesar Cabral / Luis P. Rodríguez / Sara Márquez*

Pedagogia esportiva

Estratègies cognitives desenvolupades durant el joc per tennistes de diferent nivell de perícia
Luis García González* / Damián Iglesias Gallego / M. Perla Moreno Arroyo / Alberto Moreno Domínguez / Fernando del Villar Álvarez

Coneixement i acció a les primeres etapes d’aprenentatge de l’handbol
Juan Antonio García Herrero* / Luis Miguel Ruiz Pérez

Entrenament esportiu

Valoració de la freqüència cardíaca durant l’entrenament en joves gimnastes
Alfredo Irurtia Amigó* / Michel Marina Evrard / Pedro A. Galilea Ballarini / Albert Busquets Faciabén

Diferències dels valors d’eficàcia en el contraatac i el replegament defensiu entre equips guanyadors en waterpolo masculí i femení
Francisco Manuel Argudo Iturriaga* / Pablo García Marín / Encarnación Ruiz Lara / Ignacio Alonso Roque

Gestió esportiva, lleure actiu i turisme

Les activitats físiques d’aventura a la natura: un fenomen modern o postmodern?
Cornelio Águila Soto

Ciències humanes i socials – Fòrum "José María Cagigal"

Estudi sobre les motivacions per recórrer el Camí de Sant Jaume
Antonio Granero Gallegos* / Francisco Ruiz Juan / María Elena García Montes

Art i esport

El ball dels esports
Ramon Balius i Juli

Opinió

Estudi comparatiu de tres revistes espanyoles d’Educació Física i Esports
Joaquín Reverter Masià* / Diego Munguía Izquierdo

Return to Top ▲Return to Top ▲