Hemeroteca > Número 96

96 · 2n trimestre 2009 · Índex

Apunts per al segle XXI

Motricitat infantil: Les 10.000 hores
Javier Olivera Betrán

Ciències Humanes i Socials

Boxa i procés de civilització en la societat espanyola
Raúl Sánchez García

Activitat física i salut

Estudi de l’Escola d’Esquena de la Universitat d’Almeria Exercici físic, rendiment i salut laboral
José María Muyor Rodríguez / Patricia Ramírez Rodríguez

La pràctica d’activitat física entre els adolescents de les escoles públiques de l’estat a Fortaleza (Brasil)
Marta Maria Coelho Damasceno / Roberto Wagner Junior Freire de Freitas / Ana Roberta Vilarouca da Silva / Paulo César de Almeida / Miguel Nasser Hissa

Pedagogia esportiva

Aplicació d’un sistema automatitzat per a l’aprenentatge i l’entrenament del tennis en condicions d’interferència contextual
Ruperto Menayo Antúnez / Francisco Javier Moreno Hernández / Raúl Reina Vaíllo / Juan Pedro Fuentes García

Repercussions del Programa Delfos sobre els nivells d’agressivitat en l’esport i en altres contexts de la vida diària
José A. Cecchini Estrada / Carmen González González de Mesa / Concepción Alonso González / José Manuel Barreal San Martín / Consuelo Fernández Gutiérrez / Manuel García Viejo / Ramiro Llaneza Lobo / Pedro Nuño Iglesias

Entrenament esportiu

Validació d’un protocol per al mesurament de la velocitat de colpejament en futbol
Silvia Sedano Campo / Ana Mª de Benito Trigueros / José María Izquierdo Velasco / Juan Carlos Redondo Castán / Gonzalo Cuadrado Sáenz

L’adquisició del coneixement en entrenadors experts en bàsquet
Sergio Jiménez Sáiz / Alberto Lorenzo Calvo / Miguel Ángel Gómez Ruano / Jorge Lorenzo Calvo

Anàlisi de les estadístiques discriminants en jugadors de bàsquet segons el seu lloc específic, a les finals de les competicions europees (1988-2006). Diferències entre jugadors titulars i suplents
Jaime Sampaio / Alberto Lorenzo Calvo / Miguel Ángel Gómez Ruano / Jorge Matalarranha / Sergio J. Ibáñez Godoy / Enrique Ortega del Toro

Anàlisi cinemàtica de la trajectòria de la barra en l’Arrencada i la seva relació amb el rendiment
José Campos Granell / Juan J. Rabadé Espinosa

Relació entre les accions finals amb el cop de dreta i el revés amb el rendiment en un esport de raqueta i paret: frontennis olímpic
José Ignacio Alonso Roque / Francisco Manuel Argudo Iturriaga

Estudi comparatiu de les proves eliminatòries i finals de 100 metres en nedadors andalusos de grups d’edat
Esther Morales Ortiz / Raúl Arellano Colomina / Pedro Femia Marzo / Jordi Joan Mercadé Torras

Gestió Esportiva, Lleure actiu i Turisme

Nivells de pràctica d’activitat fisicoesportiva de temps lliure en els estudiants de Educació Superior de la Universitat de Guadalajara (Mèxic). Anàlisi d’alguns factors biològics i demogràfics
Gabriel Flores Allende / Francisco Ruiz Juan / María Elena García Montes

Índex de satisfacció dels treballadors respecte a la seva activitat desenvolupada en una direcció d’esports municipal
Rosa Elena Medina Rodríguez / Oswaldo Ceballos Gurrola / Enrique Giner Bagües / Luis Marqués Molías

Dona i esport

Influència dels valors d’eficàcia sobre la condició de guanyador o perdedor en waterpolo femení
Francisco Manuel Argudo Iturriaga / Encarnación Ruiz Lara / Mario Lloret Riera

Return to Top ▲Return to Top ▲