Hemeroteca > Número 25 > Proposta de test encaminat a avaluar la percepció de trajectòries aèries d'objectes

Proposta de test encaminat a avaluar la percepció de trajectòries aèries d'objectes

José María Olave Lumbreras

Resum

Aquest article pretén realitzar una aportació al complex apartat de la percepció visual en forma d'una proposta de test encaminat a avaluar la percepció de trajectòries aèries d'objectes. Aquesta proposta intenta plantejar una "eina de treball" vàlida i fiable per poder desenvolupar estudis més ambiciosos sobre la percepció del moviment d'objectes. A més de la presentació del protocol del test confeccionat, s'aporten: condicions de realització del treball d'investigació que es va dur a terme per validar el test, els resultats obtinguts i les conclusions que es deriven del corresponent tractament estadístic de les dades recollides durant el treball de camp. Per concloure l'article és necessari dedicar un apartat a la discussió que englobi noves vies d'estudi dins del marc de les disciplines esportives en les qual la percepció de trajectòries aèries d'objectes sigui representativa per a la seva pràctica.

Paraules Clau

Percepció del moviment.
Return to Top ▲Return to Top ▲