Hemeroteca > Número 86 > El futbol 9 com alternativa al futbol 11, a partir de l’estudi de la utilització de l’espai de joc

El futbol 9 com alternativa al futbol 11, a partir de l’estudi de la utilització de l’espai de joc

Daniel Lapresa Ajamil* / Javier Arana Idiakez / Belén Garzón Echevarría

Resum

Aquest treball d’investigació pretén demostrar que l’actual configuració de la competició existent a la Comunitat Autònoma de la Rioja –entre d’altres–, en el primer any de la categoria infantil, en relació amb el trànsit de la modalitat de futbol 7 a futbol 11, presenta diferències manifestes que impliquen un desajustament entre les característiques del joc i les possibilitats reals del nen. Com a conseqüència d’això es proposa una modalitat intermèdia, el futbol 9 –una alternativa concreta d’adaptació dintre d’un ventall molt ampli de possibilitats–, en la qual el domini de l’espai de joc no mostri diferències notables en relació amb el desenvolupament del joc que caracteritza el futbol 7 i, per tant, que suposi una adaptació progressiva de l’esport al nen i no del nen a l’esport dels  més grans.

Paraules Clau

Futbol 9, Adaptació, Esport, Nen, Metodologia observacional.
Return to Top ▲Return to Top ▲