Hemeroteca > Número 22 > Rendiment en les proves físiques d'ingrés a l'Institut Nacional d'Educació Física: influència dels nivells d'ansietat

Rendiment en les proves físiques d'ingrés a l'Institut Nacional d'Educació Física: influència dels nivells d'ansietat

Sara Márquez Rosa

Márquez Rosa, S. (1990). Rendimiento en las pruebas físicas de ingreso al Instituto Nacional de Educación Física: influencia de los niveles de ansiedad. Apunts. Educación Física y Deportes, 22, 91-96.

Resum

Es va investigar la influència dels nivells d'ansietat sobre el rendiment en les proves físiques d'ingrés a l'Institut Nacional d'Educació Física de Castella i Lleó. A l'estudi van participar 282 subjectes (216 homes i 66 dones). L'avaluació de l'ansietattret i l'ansietatestat es va dur a terme mitjançant les dues escales del State Trait Anxiety Inventoty (STAIE i STAIR) i el Sport Competition Anxiety Test (SCAT). No es van detectar diferències significatives en el tret d'ansietat o en l'ansietat-estat entre ambdós sexes. L'ansietat-estat (STAIE) va correlacionar significativament amb l'ansietat-tret mesurada tant mitjançant el STAIR com el SCAT. Els resultats obtinguts indiquen que els subjectes amb un tret d'ansietat alt mostren nivells d'ansietat pre-competitiva que repercuteix negativament en la seva execució, en ser comparada amb la d'individus amb una redukla ansietat-tret. L'estrès que presenten els subjectes pot ser, per tant, un factor distorsionador important en el rendiment en les proves físiques d'ingrés als instituts nacionals d'educació física.

Paraules Clau

Return to Top ▲Return to Top ▲