Hemeroteca > Número 02 > Del Jazz a l'aeròbic. La música i l'EF

Del Jazz a l'aeròbic. La música i l'EF

Jordi Porta

Resum

La Música, constitueix part fonamental i indissoluble de l'Educació Física. Si partim de la definició més general d'aquesta última... "Educació integral de l'individu a través del moviment"; és fàcil demostrar, que una de les maneres més vàlides de produir aquest moviment és precisament a través de la Música. La qüestió rau en el fet que la Música facilita al practicant la "vivència" del seu propi ritme corporal; d'aquesta manera pot manifestar i comunicar alguna cosa més que no pas el propi moviment en si. Segons el compàs d'aquesta sigui lent o ràpid, podem predir el significat del gest que es produirà: Una música amb un compàs ràpid, es traduirà sens dubte per un gest enèrgic. En canvi, un compàs lent, per exemple un "adagio"; ens traduirà o cumunicarà una emoció o un sentiment del practicant.

Paraules Clau

Return to Top ▲Return to Top ▲