Hemeroteca > Número 95 > Efecte del ciclisme sobre el rendiment de la cursa en triatletes joves.

Efecte del ciclisme sobre el rendiment de la cursa en triatletes joves.

Víctor Díaz Molina / Ana Belén Peinado Lozano / Augusto G. Zapico / María Álvarez Sánchez / Pedro José Benito Peinado / Francisco Javier Calderón Montero

Resum

El cost metabòlic (CM) de la cursa durant la segona transició del triatló ha estat estudiat en nombroses ocasions, però aquest aspecte encara no s’ha explorat en triatletes joves. Aquest estudi avalua l’efecte del ciclisme sobre el CM durant la simulació d’una transició ciclisme-cursa de triatló en esportistes joves d’elit. Sis subjectes van realitzar dues proves en ordre aleatori: 1) Transició (T), consistent en 30 min de ciclisme a una càrrega corresponent a 3,5 W·kg-1 seguits de 3.000 m de cursa a la màxima intensitat possible en una pista de 400 m (7,5 voltes). 2) Cursa de control (C), consistent en 3.000 m de cursa a la màxima intensitat possible. No es van observar diferències (p < 0,05) entre C i T en el CM (250,46 ± 21,47 vs. 256,22 ± 17,82 mL O2·kg-1 · km-1, respectivament) ni en el consum d’oxigen (VO2) (4.238 ± 451 vs. 4.220 ± 604 mL·min-1, respectivament). Tanmateix, la marca aconseguida va ser significativament superior (p < 0,05) en T (669,2 ± 23,8 vs. 646,0 ± 15,8 segons, respectivament). Únicament, en la primera volta de cada 3.000 m es van observar diferències significatives (p < 0,05) entre T i C per al CM i el VO2. Per tant, concloem que la prefatiga té un efecte negatiu sobre el rendiment de la cursa durant la segona transició del triatló sense afectar el CM.

Paraules Clau

Economia de cursa, Consum d’oxigen, Transició ciclisme-cursa.
Return to Top ▲Return to Top ▲