Hemeroteca > Número 79 > Proposta metodològica per al procés de correcció d’errors tècnics en l’àrea de velocitat en la categoria de 8-11 anys a la província de Ciego de Ávila (Cuba)

Proposta metodològica per al procés de correcció d’errors tècnics en l’àrea de velocitat en la categoria de 8-11 anys a la província de Ciego de Ávila (Cuba)

Antonio Jesús Pérez Sierra / Directors: Dra. María Luisa Zagalaz Sánchez / Dr. Cipriano Romero Cerezo

Resum

La tesi té el propòsit d’oferir una proposta metodològica per al procés de correcció d’errors tècnics als entrenadors i atletes de l’Atletisme, àrea de velocitat, en la categoria de 8-11 anys. La investigació, que s’estableix amb l’objectiu de millorar la qualitat i l’eficàcia de l’entrenament esportiu, metodològicament s’emprèn de forma mixta en la qual s’apliquen tècniques i instruments d’índole qualitativa i/o quantitativa, que ens possibilitaran la recollida d’informació per a una anàlisi posterior. Les diverses tècniques de recollida de dades van ser aplicades als 22 entrenadors i 70 atletes dels deu municipis de la província de Ciego de Ávila. Com a conseqüència, suggerim que a tothom que practiqui Atletisme en qualsevol de les seves modalitats o categories, li sigui aplicada la metodologia de forma precisa i detallada per part dels entrenadors. Com a conseqüència del procés s’elabora una proposta metodològica que complementa el treball. Se n’obtenen les conclusions següents: • La proposta metodològica per al procés de correcció d’errors tècnics en l’àrea de velocitat en la categoria de 8-11 anys, permet als entrenadors i atletes conèixer aspectes importants, pel que fa als objectius, contingut, mètodes, mitjans, procediments organitzatius i control, components del procés i imprescindibles, sobre la temàtica investigada, per a la seva posterior intervenció en l’ensenyament/aprenentatge. • La proposta pel procés de correcció d’errors tècnics és de gran acceptació pels entrenadors i atletes de la categoria investigada, per tal com influeix i determina els resultats tecnicoesportius. • Les dades recollides demostren que els entrenadors presenten dificultats en els coneixements teòrics, pel que fa al procés de correcció d’errors tècnics, i això limita la realització eficaç de les correccions. • En el qüestionari aplicat als entrenadors, una de les causes fonamentals per la qual apareixen els errors tècnics en els atletes, la constitueixen la preparació física i l’edat, per la qual cosa considerem que la formació d’un esportista reclama l’atenció de dos entrenaments, el tècnic i el físic; tots dos han de portar-se a l’uníson des que en comencem la iniciació esportiva. • La investigació té com a principal propòsit social oferir una eina de treball sistemàtic i científic als entrenadors d’Atletisme, que permeti la formació d’una tècnica més arrodonida per desenvolupar hàbits i habilitats superiors en el perfeccionament dels seus atletes.

Paraules Clau

Educació física, Esport, Estudis de postgrau.
Return to Top ▲Return to Top ▲