Hemeroteca > Número 98 > Anàlisi del perfil sociodemogràfic i competitiu del practicant de raids d’aventura d’àmbit nacional

Anàlisi del perfil sociodemogràfic i competitiu del practicant de raids d’aventura d’àmbit nacional

Antonio Baena Extremera / Socorro Rebollo Rico

Resum

Aquest treball s’emmarca dins d’una tesi doctoral, l’objectiu de la qual és determinar el perfil sociodemogràfic i esportiu dels competidors de Raids d’àmbit nacional.  La mostra elegida correspon a la població que participa en la Lliga Espanyola d’Esports d’Aventura 2004, seleccionant quatre proves. Hem utilitzat com a instrument de recollida d’informació el qüestionari, aplicat durant el briefing.  El disseny del treball és no experimental, descriptiu i seccional. Per obtenir la correlació entre les variables hem aplicat el ­coeficient Rho de Spearman i el coeficient Alfa de Crombach. I per a l’obtenció dels resultats, hem aplicat a les variables, estadística descriptiva. Com a resultats podem afirmar que el perfil coincideix amb homes en la majoria, de 26 a 30 anys, solters, amb treballs assalariats o docents en Educació Física. Tenen estudis universitaris, pertanyen a un club i competeixen a nivell nacional. La disciplina preferida és la BTT i l’orientació; realitzen un entrenament diari, i dediquen més de dos mesos a totes les disciplines; es tracta d’un entrenament indoor i outdoor.

Paraules Clau

Perfil sociodemogràfic; Perfil esportiu; Raids d’aventura; Raider; Esports d’aventura.
Return to Top ▲Return to Top ▲