Hemeroteca > Número 99 > Diferents propostes per a l’ensenyament de l’orientació a nivell escolar: orientació a l’aula d’educació física, orientació urbana i orientació subaquàtica

Diferents propostes per a l’ensenyament de l’orientació a nivell escolar: orientació a l’aula d’educació física, orientació urbana i orientació subaquàtica

Alfonso Valero Valenzuela / Antonio Granero Gallegos / Manuel Gómez López / Francisco A. Padilla Fernández / Héctor Gutiérrez Barón

Resum

L’orientació esportiva pot desenvolupar-se tant a primària com a secundària a través de jocs d’orientació, ja sigui a la mateixa aula, a les instal·lacions esportives o en terrenys de joc de l’entorn escolar. Aquesta activitat que té un clar caràcter interdisciplinari ens permet de poder treballar no solament la coeducació, sinó també determinats temes transversals. En aquest article, exposem una sèrie de propostes que es desenvolupen en entorns familiars com el gimnàs o el pati del centre educatiu, en les proximitats del centre o en espais tan nous com la piscina o el mar; aquestes són activitats que resulten fonamentals en el procés d’ensenyamentaprenentatge i la formació integral de l’alumnat; a partir d’aquestes activitats queda patent, la importància que té l’orientació com a element motivador tant a l’aula d’Educació Física com fora d’aquesta en qualsevol de les etapes educatives. Des de la nostra experiència, aportem eines, instruments i exemples a partir dels quals el mateix docent pot modificar i adaptar la seva realitat educativa, i ajustar-se més i millor a les seves necessitats i interessos.

Paraules Clau

Orientació; Educació Física; Escola; Natura. Abstract
Return to Top ▲Return to Top ▲