Hemeroteca > Número 104 > Les activitats en el medi natural en educació física. Valoració del professorat de secundària sobre els principals factors de limitació per al seu desenvolupament

Les activitats en el medi natural en educació física. Valoració del professorat de secundària sobre els principals factors de limitació per al seu desenvolupament

Carlos Peñarrubia Lozano / Roberto Guillén Correas / Susana Lapetra Costa

Resum

L’estudi que presentem analitza el grau en el qual les activitats en el medi natural s’han anat desenvolupant al llarg dels últims anys com a part de les programacions d’educació física a Aragó. Els cent trenta-un professors que hi han participat (en dos moments, curs 2007-08, a la ciutat de Saragossa, i 2008-09, a la resta de la comunitat autònoma) han indicat els continguts que organitzen (destacant-ne l’orientació i el senderisme, amb percentatges de realització del 66,41 % i el 47,33 %, respectivament) i els àmbits en els quals els presenten (el 61,83 % del professorat ho fa en les mateixes sessions d’educació física). A més, per a cada un d’ells han mostrat la seva valoració sobre els quatre factors de limitació indicats pel grup investigador: seguretat de l’alumnat (el 30,95 % del professorat assenyala el ràpel i l’escalada com els continguts més influenciats per aquest factor), responsabilitat del professorat (amb influència mínima per al 51,72 % dels enquestats), formació específica del professorat en matèria d’activitats en el medi natural (considerada com a factor de limitació únicament per al ràpel i l’escalada) i horari de pràctica d’educació física (amb un percentatge d’influència màxima inferior al 6 % per a tots els continguts excepte la BTT, amb el 18,75 %).

Paraules Clau

educació física, activitats en el medi natural, limitacions
Return to Top ▲Return to Top ▲