Hemeroteca > Número 111 > Disseny i validació d’un instrument per avaluar els continguts conceptuals sobre voleibol en educació secundària obligatòria

Disseny i validació d’un instrument per avaluar els continguts conceptuals sobre voleibol en educació secundària obligatòria

Elena Hernández Hernández, José Manuel Palao Andrés

Resum

L’objectiu del present treball va ser validar un instrument per a l’avaluació dels continguts conceptuals en la iniciació al voleibol en l’etapa d’ESO. L’instrument estava compost de dos qüestionaris: a) qüestionaris d’avaluació dels continguts conceptuals per a primer curs d’ESO, i b) qüestionari per avaluar els continguts conceptuals per a tercer curs d’ESO. En primer lloc es va fer una validació de contingut a través de l’acord i consens de nou jutges experts en els aspectes qualitatiu (grau de comprensió, adequació en la redacció, pertinència de les preguntes, etc.) i quantitatiu (valoració global, escala de 0 a 10) de l’instrument. En segon lloc, es va aplicar l’instrument a una mostra de 96 alumnes, de primer i tercer cursos de l’ESO. Es va calcular la fiabilitat mitjançant l’aplicació de la prova test-retest. Els resultats van indicar que l’instrument d’avaluació dels continguts conceptuals sobre voleibol té els nivells òptims de fiabilitat i validesa per poder avaluar aquests coneixements en l’etapa d’educació secundària obligatòria.

Paraules Clau

qüestionari, avaluació, ensenyament reglat, voleibol
Return to Top ▲Return to Top ▲