Hemeroteca > Número 112 > Estratègies per a l’ensenyament de competències de vida a través de l’esport en joves en risc d’exclusió social

Estratègies per a l’ensenyament de competències de vida a través de l’esport en joves en risc d’exclusió social

Maurício Marques, Catarina Sousa, Jaume Cruz feliu

Resum

L’objectiu d’aquest treball és investigar quines són les estratègies utilitzades per entrenadors de futbol per a l’ensenyament de competències de vida a joves que viuen en zones de risc d’exclusió social. Per a això entrevistem cinc entrenadors de futbol (quatre homes i una dona) amb edats entre 19 i 40 anys. Es va indagar sobre com gestionaven els entrenaments dels seus equips, quina era la seva filosofia d’entrenament i els seus mètodes de treball. L’anàlisi de contingut de les entrevistes es va fer basant-se en les dimensions anomenades estratègies efectives d’entrenament i estratègies de desenvolupament de joves creades en l’estudi de Gould, Collins, Lauer i Chung (2007). S’han identificat dues categories noves dins la primera dimensió: comunicació i actuació. Les estratègies de desenvolupament de joves es van agrupar en les categories “estratègies de millora de participació” i “ensenyament de competències de vida”, igual que en el treball original de Gould, Collins et al. (2007). També s’ha esbrinat i agrupat les competències de vida facilitades o desenvolupades per la pràctica esportiva, les quals es poden traslladar a altres àmbits com el familiar, l’educatiu o el professional.

Paraules Clau

competències de vida, estratègies d’ensenyament, risc d’exclusió; futbol, desenvolupament positiu de joves
Return to Top ▲Return to Top ▲