Hemeroteca > Número 112 > Fonts d’alteració dels jutges i oficials de regates a vela durant la competició

Fonts d’alteració dels jutges i oficials de regates a vela durant la competició

Jordi Renom Pinsach, Andy Halcón Palencia

Resum

El 2007 es van estudiar per primera vegada les percepcions i creences dels jutges i oficials de regates espanyols respecte al seu rol i activitat. A partir d’aquesta informació, des de la Reial Federació Espanyola de Vela es van iniciar una sèrie d’accions formatives i estudis destinats a aprofundir en els factors que incideixen en el rendiment d’aquest col·lectiu. En aquest procés, el present treball exposa els resultats sobre el perfil emocional que experimenten durant les regates. Les dades aportades pels 190 jutges i oficials (que constituïen gairebé la població total del col·lectiu en el moment de l’estudi) han fet replantejar alguns tòpics sobre la seva feina. També han proporcionat informació per elaborar programes d’intervenció psicològica que els permetin afrontar millor les seves tasques durant la competició.

Paraules Clau

arbitratge esportiu, regates a vela, habilitats psicològiques, qüestionari
Return to Top ▲Return to Top ▲