Hemeroteca > Número 81 > Gestió empresarial del turisme actiu: anàlisi d’oferta

Gestió empresarial del turisme actiu: anàlisi d’oferta

Pedro Jesús Jiménez Martín / Vicente Gómez Encinas

Resum

Aquest article presenta una proposta sobre com realitzar un estudi de l’oferta del turisme actiu d’una regió. Per desenvolupar-lo l’hem estructurat en tres apartats: a) Anàlisi global dels recursos turístics que ofereix la regió. Entenem que el Turisme Actiu és una peça dintre de l’engranatge de l’oferta turística global d’una regió i que, per tant, cal tenir-ne una visió de conjunt. Aquest apartat l’hem anomenat: estudi de la competència de destinació; b) Anàlisi específica de l’oferta turística per sectors. Aquí descrivim com realitzar una anàlisi específica del turisme actiu en el seu marc empresarial; aquest és un referent que podem extrapolar a la resta de recursos turístics trobats. Aquest apartat correspon a l’estudi de la competència empresarial; c) Fonts d’informació a les quals puc accedir per recopilar les dades que m’interessin amb vista a l’estudi.

Paraules Clau

Turisme Actiu, Oferta Turística, Gestió Empresarial.
Return to Top ▲Return to Top ▲