Hemeroteca > Número 128 > Maduració biològica, força i potència muscular en la braçada de crol

Maduració biològica, força i potència muscular en la braçada de crol

Richard R. Casanova Machek, Pedro Felipe Gamardo Hernández

Resum

Es tracta d’una recerca de camp, de tipus correlacional que va buscar determinar la relació entre la maduració biològica i la potència muscular dels membres superiors en nedadors de categories menors. Es van avaluar 23 nens(es) amb edats compreses entre els 10 i els 13 anys. La mostra es va caracteritzar a través de mesuraments antropomètrics: alçada, massa corporal, envergadura, composició corporal i superfície corporal, maduració sexual (Tanner, 1975). Es va aplicar Test de Wingate (laboratori i piscina) segons Dotan i Bar-Or (1983) i Morouco (2009) per a membres superiors per estimar potència màxima, potència relativa, potència mitjana, índex de fatiga. Les dades es presenten en mesures de tendència central i dispersió; es van calcular les diferències d’un factor i es van estimar les correlacions amb la tècnica Pearson i Spearman. Els resultats indiquen que l’entrenament fora de l’aigua va influir en el rendiment dins de l’aigua. La grandària de les dimensions corporals i el nombre d’hores d’entrenament té incidència sobre la potència produïda pels nedadors, amb diferències notables a partir dels 10 anys. Les dimensions corporals i la major freqüència d’entrenament setmanal generen valors alts de potència muscular. Es recomana realitzar avaluacions periòdiques de força i potència, crear i mantenir ac­tualitzat el perfil antropomètric, aplicar qüestionari d’autoavaluació de caràcters de maduració sexual i ajustar els períodes de durada de les hores d’entrenament, a mesura que s’incrementin les edats

Paraules Clau

natació, potència muscular, força muscular, maduració biològica
Return to Top ▲Return to Top ▲