Hemeroteca > Número 128 > Els Jocs Olímpics de Barcelona, 25 anys després (2)

Els Jocs Olímpics de Barcelona, 25 anys després (2)

Francesc Solanellas, Andreu Camps, Alain Ferrand

Solanellas, F., Camps, A., & Ferrand, A. (2017). The Barcelona Olympic Games: Looking Back 25 Years On (2). Apunts. Educación Física y Deportes, 128, 127-147. doi:10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/2).128.08

Resum

En l’article inicial de la sèrie es va realitzar una primera aproximació al llegat i a l’impacte dels Jocs Olímpics de Barcelona que van tenir lloc fa 25 anys; en aquest segon treball de revisió tractem d’aprofundir en l’impacte que aquests van tenir per a la ciutat i el país. En l’anterior, es va dur a terme una anàlisi econòmica, social i esportiva del que s’ha considerat el model Barcelona; ara intentem aprofundir i sobretot realitzar anàlisis comparades amb altres països per avaluar si aquest impacte va ser tan rellevant com crèiem. Aquesta anàlisi econòmica es basa en l’estudi de variables tals com el nombre de turistes (increment entre els anys 1992 i 2015), el nombre de visitants internacionals durant aquest període, el nombre d’hotels o el nombre de passatgers rebuts. En l’anàlisi esportiva es fa una exhaustiva anàlisi comparativa dels resultats olímpics obtinguts en diferents seus valorant la participació, el nombre i tipus de medalles, i la classificació aconseguida segons el cas. Des del punt de vista social, s’aprofundeix en l’esport escolar valorant algunes de les variables de pràctiques esportives a les escoles. D’acord amb els resultats de l’article anterior, i després d’una anàlisi comparada, es pot afirmar que l’increment del nombre de visitants en els últims 25 anys a Barcelona és superior al de la majoria de ciutats de referència. A nivell esportiu també s’aprecia que el nombre de medalles va ser, proporcionalment, superior en el cas d’Espanya que en altres països organitzadors.

Paraules Clau

jocs olímpics, Barcelona, llegat, impacte
Return to Top ▲Return to Top ▲