Hemeroteca > Número 133 > Estratègies per a la resolució de conflictes en l’educació física

Estratègies per a la resolució de conflictes en l’educació física

Marta Capllonch Bujosa, Sara Figueras, Marcos Castro

Resum

Aquest article té per objectiu presentar les barreres i les es­tratègies per a la resolució dialògica de conflictes a les classes d’educació física, obtingudes a través d’una recerca finançada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (Pla nacional R+D+i SEJ2007-61757), realitzada en 6 comunitats d’aprenentatge de Catalunya i Euskadi. En la recerca es va optar per la metodologia comunicativa i es van utilitzar tècniques de recollida d’informació tan quantitatives com qualitatives. L’anàlisi comunicativa de les dades va permetre aprofundir en aquells aspectes que dificulten la prevenció i resolució dels conflictes (dimensió exclusora), i en aquells que afavoreixen l’enteniment i superen les situacions de conflicte (dimensió transformadora). Cal destacar que per a la prevenció i resolució de conflictes s’han de propiciar espais i situacions en les quals el professorat i l’alumnat puguin dialogar per arribar a acords en els quals també participin altres membres de la comunitat; a les classes d’educació física s’aconsegueix mit­jançant grups interactius.

Paraules Clau

educació física, comunitats d’aprenentatge, grups interactius, resolució dialògica de conflictes
Return to Top ▲Return to Top ▲