Hemeroteca > Número 133 > Motius de gènere per a la pràctica del pàdel

Motius de gènere per a la pràctica del pàdel

Javier Courel-Ibáñez, Bernardino J. Sánchez-Alcaraz Martínez, Diego Muñoz Marín, Francisco Javier Grijota Pérez, Roberto Chaparro Herrera, Jesús Díaz García

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va ser detectar els motius de pràctica en jugadors regulars de pàdel. Es va accedir a un total de 77 participants (43 homes i 34 dones) de la Comunitat Autònoma d’Extremadura (Espanya). Es va utilitzar la versió validada a l’espanyol de l’escala de mesura dels motius per a l’activitat física, revisada (MPAM-R). Es van dur a terme càlculs de comparació de mitjanes a través de l’anova d’un factor per estudiar les diferències dins de cada gènere, i la t-Student per conèixer les diferències entre homes i dones. Els resultats revelen diferències en els motius de pràctica dins del gènere femení en relació amb el rang d’edat, temps de pràctica, dies de pràctica i nivell de joc. Destaquen les elevades puntuacions atorgades a la competència (F = 8.677; R 2adj = 0.48) i a l’aspecte social (F = 4.253; R 2adj = 0.28) en dones de més de 40 anys, i al fitnes/salut en jugadores amb una pràctica regular de 6 mesos a 3 anys (F = 23.553; R 2adj = 0.73). Es van observar també diferències entre homes i dones, sent rellevants les controvèrsies en els motius que mouen a practicants amb menys de 6 mesos d’experiència. Aquests resultats ofereixen informació rellevant sobre els motius de pràctica del pàdel, sent d’utilitat per al desenvolupament de plans d’actuació que potenciïn l’adherència a l’esport, la millora de la salut i qualitat de vida de les persones, evitant l’abandó de la pràctica d’activitat física i el sedentarisme, especialment en adults de més de 35 anys.

Paraules Clau

exercici físic, esports de raqueta, psicologia esportiva, motivació
Return to Top ▲Return to Top ▲