Hemeroteca > Número 134 > Metodologia qualitativa en l’estudi del joc tradicional

Metodologia qualitativa en l’estudi del joc tradicional

Francisco Lagardera, Pere Lavega, Joseba Etxebeste, José Ignacio Alonso

Resum

Aquest text presenta una manera d’aplicar la metodologia qualitativa per estudiar la vivència emocional que originen diferents categories de joc motor. Aquesta proposta es contextualitza a les bases teòriques de l’educació de conductes motrius i en l’ús de mètodes mixtos. S’expliquen les tres fases d’anàlisi de contingut aplicat a comentaris de diferents grups de participants d’Espanya, Portugal, Suïssa i Brasil (universitaris, d’educació primària i secundària), obtinguts mitjançant el qüestionari validat Games and Emotion Scale (GES) i entrevistes rememorades. Aquesta línia de recerca ha permès elaborar mapes conceptuals interpretatius de la vivència emocional dels diferents tipus de jocs i alhora presentar propostes educatives per als professionals d’una educació física moderna.

Paraules Clau

anàlisi de contingut, conducta motriu, praxeologia motriu, benestar
Return to Top ▲Return to Top ▲