Hemeroteca > Número 79 > La creativitat en les activitats motrius

La creativitat en les activitats motrius

Antonio López Tejeda

López Tejeda, A. (2005). Creativity in movement activities. Apunts. Educación Física y Deportes, 79, 20-28.

Resum

No fa gaire, relativament, que la noció de creativitat ha començat a prendre importància. Des d’aleshores han estat molts els autors que han tractat de dotar de rigor i operativitat el constructe. Tanmateix, la seva relació amb l’àmbit de la motricitat no ha estat estudiada amb prou dedicació. A continuació s’ofereixen algunes claus per entendre’l, en un intent d’acostar aquesta capacitat humana al context de l’activitat física.

Paraules Clau

Motricitat, Creativitat, Creativitat Motriu, Procés Creatiu Motor.
Return to Top ▲Return to Top ▲