Hemeroteca > Número 135 > Les xarxes socials com a mediadores d’audiències de la premsa esportiva espanyola

Les xarxes socials com a mediadores d’audiències de la premsa esportiva espanyola

Francisco Javier Herrero Gutiérrez

Herrero Gutiérrez, F. J. (2019). Social Media as Measurements of Audiences of the Spanish Sport Press. Apunts. Educación Física y Deportes, 135, 26-35. doi:10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/1).135.02

Resum

Els diaris Marca, As, Mundo Deportivo i Sport són els quatre diaris esportius més llegits a Espanya. Tots ells tenen presència a les xarxes socials Facebook i Twitter. Aquest article presenta resultats que comparen el seu nombre de lectors pel que fa al seu nombre de seguidors a les xarxes socials. Igualment s’indaga sobre els nivells d’interacció que existeixen amb els seus usuaris. Per realitzar l’estudi s’ha seguit una metodologia quantitativa, ja que es considera l’anàlisi de contingut com el mètode més fiable per a l’objectiu perseguit. Una de les principals conclusions indica que els seguidors de xarxes socials no es corresponen amb el seu nombre de lectors en diari-paper, i una altra informa sobre el baix nivell d’interacció.

Paraules Clau

xarxes socials, premsa esportiva, diaris, audiència
Return to Top ▲Return to Top ▲