Hemeroteca > Número 135 > Creació i validació d’un qüestionari sobre hàbits esportius i lesions en el skateboarding

Creació i validació d’un qüestionari sobre hàbits esportius i lesions en el skateboarding

Adrián Rodríguez-Rivadulla, Miguel Saavedra-García, Rafael Arriaza-Loureda

Rodríguez-Rivadulla, A., Saavedra-García, M., & Arriaza-Loureda, R. (2019). Creation and Validation of a Questionnaire on Sport Habits and Injuries in Skateboarding. Apunts. Educación Física y Deportes, 135, 36-47. doi:10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/1).135.03

Resum

El skateboarding ha aconseguit gran popularitat en les últimes dècades i ha estat recentment inclòs entre els esports que formaran part dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Encara que les lesions més comunes en aquest esport han estat descrites anteriorment, existeix consens sobre la necessitat de crear una eina per al registre estandarditzat d’informació relativa als hàbits esportius i les lesions més comunes dels patinadors. L’objectiu d’aquest estudi va ser crear i validar el “Qüestionari d’Hàbits Esportius i Historial de Lesions en el Skateboarding” mitjançant el mètode Delphi modificat de tres rondes. El grup director format pels autors d’aquest estudi va constituir un panell de 20 experts que complien els criteris d’inclusió: llicenciats o graduats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport amb experiència en la realització de recerca original mitjançant l’úsde qüestionaris o participació prèvia en estudis de validació de qüestionaris; i/o entrenadors o patinadors amb més de 10 anys d’experiència en el skateboarding. El grup director va construir un primer qüestionari que va ser revisat, modificat i valorat utilitzant una escala Likert (1 a 5) pels experts en cada ronda. Els ítems en els quals la mitjana de les respostes va ser inferior a 3 van ser exclosos. Després de completar les tres rondes, es va arribar a acord sobre la inclusió de 15 ítems en el qüestionari que s’agrupen en les següents dimensions d’informació: Dades personals, Hàbits Esportius, Hàbits de Pràctica de Skateboarding i Historial de Lesions.

Paraules Clau

epidemiologia, patinadors, esport olímpic
Return to Top ▲Return to Top ▲