Hemeroteca > Número 135 > Lesions en docents d’educació física a Catalunya: anàlisi de la percepció ergonòmica al seu lloc de treball

Lesions en docents d’educació física a Catalunya: anàlisi de la percepció ergonòmica al seu lloc de treball

Francisco Gómez Montón, José Luis López del Amo

Gómez Montón, F., & López del Amo, J. L. (2019). Injuries to Physical Education Teachers in Catalonia: Analysis of Ergonomic Perception in their Workplace. Apunts. Educación Física y Deportes, 135, 48-67. doi:10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/1).135.04

Resum

Els docents d’educació física (EF) s’exposen a una sèrie de riscos físics al seu lloc de treball. Una correcta adequació de l’entorn, màquines i persones afavoriran la seva salut. Comprovar les lesions que afecten els docents d’EF de Catalunya al seu lloc de treball, les zones anatòmiques lesionades, els seus efectes en les baixes laborals, els factors de risc i com l’ergonomia pot influir en el personal docent. Es va emprar un estudi epidemiològic descriptiu amb 769 docents (homes = 431; dones = 337; 1 N/C), diferenciats per edat, servei territorial o zona de treball d’ensenyament, etapa d’ensenyament, titulació i nombre d’hores de dedicació al centre escolar (jornada laboral). La recollida de dades es va fer amb un qüestionari autoemplenat. El 43.86% de la mostra va patir alguna vegada una lesió al lloc de treball. Les lesions més comunes són musculars (31.6%) i articulars (21.1%). Les zones anatòmiques més afectades van ser: genoll (18.65%), esquena (18.35%) i turmell (14.98%). La temperatura (12.8%) i el soroll (12.5%) eren els elements pitjor valorats, juntament amb el reconeixement de l’àrea d’EF (12.5%). El 67.23% dels docents d’EF no tenia cap formacióen prevenció de lesions, hàbits posturals i ergonomia al lloc de treball i el 89.46% consideraria interessant una formació futura. Seria interessant proposar cursos de rehabilitació per a docents d’EF, com ja es fa en altres països, i més formació en prevenció de lesions, factors de risc i ergonomia al lloc de treball per garantir una millor salut d’aquests docents.

Paraules Clau

lesió, docents d’educació física, ergonomia, lloc de treball
Return to Top ▲Return to Top ▲