Hemeroteca > Número 135 > Validació de proves per a l’anàlisi de la potència aeròbica en atletes tetraplègics

Validació de proves per a l’anàlisi de la potència aeròbica en atletes tetraplègics

Luiz Felipe Castelli Correia de Campos, Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, Cristian Eduardo Luarte Rocha, Claudio Diehl Nogueira, Víctor Labrador Roca, José Irineu Gorla

Castelli Correia de Campos, L. F., Ribeiro da Luz, L. M., Luarte Rocha, C. E., Diehl Nogueira, C., Labrador Roca, V., & Irineu Gorla, J. (2019). Validation of Test Studies for the Analysis of Aerobic Power in Tetraplegic Athletes. Apunts. Educación Física y Deportes, 135, 68-81. doi:10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/1).135.05

Resum

El següent estudi presenta una revisió de la literatura des de l’any 1980 fins a l’any 2011 que té com a objectius, trobar metodologies originals per a l’avaluació de la Potència Aeròbica en atletes amb tetraplegia, descriure els procediments metodològics utilitzats i presentar els possibles errors metodològics analitzats perquè altres recerques incideixin en el desenvolupament de protocols més fidedignes i adequats per a aquestapoblació. S’han consultat les bases de dades ScienceDirect, Scopus, Pubmed i Medlineutilitzant les paraules clau “Wheelchair Users”, “Spinal Cord Injury”, “Field Test”, “Validation” i “Peak Oxygen Consumption”. Després de l’anàlisi en profunditat dels manuscrits, van ser seleccionats 10 articles, tots d’autoria internacional. Es pot concloure que la utilització d’aquests recursos és una important àrea d’interès en el camp del rendiment paraesportiu, encara que es presenten algunes restriccions a causa dels tipus de discapacitat, la dificultat d’aconseguir mostres homogènies i la dificultat d’obtenir grups de mostra en nombres considerats suficients per a la realització de procediments estadístics. Malgrat l’evolució dels processos d’avaluació en l’àmbit paraesportiu, més estudis haurien de ser proposats perquè els protocols de camp es tornin més fidedignes i adequats per a aquesta població.

Paraules Clau

potència aeròbica, discapacitat, validació de proves, consum d’oxigen
Return to Top ▲Return to Top ▲