Hemeroteca > Número 135 > Els centres de fitness de la ciutat de Saragossa

Els centres de fitness de la ciutat de Saragossa

Nerea C. Estrada-Marcén, Gonzalo Sanz-Gonzalo, Javier Simón-Grima, Jaime Casterad-Seral, Alberto Roso-Moliner

Estrada-Marcén, N. C., Sanz-Gonzalo, G., Simón-Grima, J., Casterad-Seral, J., & Roso-Moliner, A. (2019). The Fitness Centres of the City of Zaragoza. Apunts. Educación Física y Deportes, 135, 118-136. doi:10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/1).135.08

Resum

En aquest treball es persegueix l’objectiu de descriure de forma detallada les característiques dels centres de Fitness de la ciutat de Saragossa (Espanya). Un total de 19 centres van participar en l’estudi i els seus directors tècnics o coordinadors, previ contacte telefònic, van emplenar un qüestionari creat a aquest efecte, utilitzantl’eina “Google Drive”. Entre les variables de l’estudi es troben la superfície dels centres, antiguitat, nombre de treballadors, quota mensual, activitats ofertes, activitats preferides pels usuaris, tipus de sala d’entrenament als centres, realització de valoracions funcionals o adaptació per a persones amb discapacitat.

Paraules Clau

fitness, equipaments, instal·lacions esportives, gimnàs, serveis
Return to Top ▲Return to Top ▲