Hemeroteca > Número 135 > Accelerometria en bàsquet. Estudi de la càrrega externa durant els entrenaments

Accelerometria en bàsquet. Estudi de la càrrega externa durant els entrenaments

Adrià Sánchez Ballesta, Jorge Abruñedo, Toni Caparrós

Sánchez Ballesta, A., Abruñedo, J., & Caparrós, T. (2019). Accelerometry in Basketball. Study of External Load during Training. Apunts. Educación Física y Deportes, 135, 100-117. doi:10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/1).135.07

Resum

Amb l’objectiu d’observar si existeix relació entre la càrrega externa i el disseny dels diferents exercicis de l’entrenament en relació als nivells d’aproximació, l’espai, l’oposició i el tipus de joc, es realitza un estudi prospectiu, observacional i descriptiu per 15 sessions d’entrenament d’un equip de Copa Catalunyadins del període competitiu durant la temporada 2017-2018. De cada sessió d’entrenament es registra la càrrega externa mitjançant accelerometria (Polar Pro Team) i s’analitzen dels exercicis realitzats (n = 18) amb les següents variables: acceleracions de nivell 1 (A-1), 0.5 a 0.99 m/s2; acceleracions de nivell 2 (A-2) 1 a 1.99 m/s2; acceleracions de nivell 3 (A-3), 22 a 2.99 m/s2; acceleracions de nivell 4 (A-4) , 3 a 50 m/s2; desacceleracions de nivell 1 (D-1), –0.5 a –0,99 m/s2; desacceleracions de nivell 2 (D-2), –1 a –1.99 m/s2; desacceleracions de nivell 3 (D-3), –2 a –2,99 m/s2 i desacceleracions de nivell 4 (D-4), –3 a –50 m/s2. Posteriorment es realitza una anàlisi descriptiva de tendència central i relacionen les variables de càrrega externa, amb els nivells d’aproximació, l’espai, l’oposició i el tipus de joc mitjançant la Rho de Spearman. S’observen relacions significatives entre el nivell III d’aproximació amb el Total A-D 3 (rho = –0,727; p = 0,001) i Total A-D 3-4 (rho = –0,727; p = 0.001). També s’han trobat tendències en la relació dell nivell III d’aproximació amb A-3, D-3 i per a l’oposició amb D-3, Total A-D 3 i A-D 3-4. Els resultats podrien suggerir que, en aquest context concret, els nivells d’aproximació III i IV, així com l’oposició, els exercicis de tir i el joc reduït guarden relació amb la intensitat (qualitat) i volum (quantitat) de la càrrega externa de l’entrenament. El control de la càrrega externa mitjançant accelerometria pot ser una eina útil per al disseny i la programació de la càrrega de l’entrenament i la seva intensitat.

Paraules Clau

càrrega d’entrenament, qualitat, quantitat, intensitat, joc reduït, oposició
Return to Top ▲Return to Top ▲