Hemeroteca > Número 137 > Cap a un educació física compromesa

Cap a un educació física compromesa

Enric M. Sebastiani

Sebastiani, E. M. (2019). Towards Committed Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 137, 3-4. doi:10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/3).137.00

Resum

De la mateixa manera que cal prendre cons­ciència que no podem seguir llençant plàstics indiscriminadament i impune, o que hem d’aturar les emissions de CO2 per no malmetre el medi ambient i perjudicar les espècies que hi ­viuen fent perillar la seva existència i el futur del planeta, ens cal conscienciar que tots en som responsables.

Paraules Clau

Editorial
Return to Top ▲Return to Top ▲