Hemeroteca > Número 137 > Efectivitat d’un entrenament en persones grans i el seu impacte en la qualitat de vida relacionada amb la salut

Efectivitat d’un entrenament en persones grans i el seu impacte en la qualitat de vida relacionada amb la salut

Marta Solà-Serrabou, José Luis López, Oliver Valero

Solà-Serrabou, M., López, J. L., & Valero, O. (2019). Effectiveness of Training in the Elderly and its Impact on Health-related Quality of Life. Apunts. Educación Física y Deportes, 137, 30-42. doi:10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/3).137.03

Resum

Aquest estudi analitza els efectes de l’entrenament de força en les extremitats inferiors en un grup de persones grans i les seves repercussions en la qualitat de vida en relació amb la força, flexibilitat, símptomes depressius i percepció de la salut. La mostra, composta per 35 persones, es va dividir en dos grups: l’exercici i el de control. Després de 24 setmanes d’entrenament les participants van ser novament avaluades amb dos salts verticals, el test chair estand, step 2 minuts, chair sit and reach, back scratch, el test Geriatric Depression Scale i el test SF-12. Els resultats en el grup exercici van mostrar una influència positiva del programa de força en els nivells de percepció de salut, símptomes depressius i flexibilitat, mentre que en el grup control van disminuir o es van mantenir, la qual cosa suggereix una relació directa entre l’augment de força i la millora de la qualitat de vida relacionada amb la salut de les persones grans.

Paraules Clau

entrenament de força, depressió, persones grans, qualitat de vida relacionada amb la salut, flexibilitat
Return to Top ▲Return to Top ▲