Hemeroteca > Número 137 > Demandes cinemàtiques de competició internacional en l’hoquei sobre herba femení

Demandes cinemàtiques de competició internacional en l’hoquei sobre herba femení

Esther Morencos, David Casamichana, Lorena Torres, Blanca Romero-Moraleda, Xavier Haro, Gil Rodas

Morencos, E., Casamichana, D., Torres, L., Romero-Moraleda, B., Haro, X., & Rodas, G. (2019). Kinematic Demands of International Competition in Women’s Field Hockey. Apunts. Educación Física y Deportes, 137, 56-70. doi:10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/3).137.05

Resum

Objectiu. Comparar les demandes cinemàtiques de jugadores internacionals d’hoquei sobre herba durant partits de competició oficial. Material i mètodes. Setze jugadores (edat: 24.7 ± 2.8 anys; pes: 57.9 ± 5.9 kg; altura: 165.2 ± 4.9 cm) pertanyents a la selecció absoluta espanyola van ser monitorades mitjançant sistemes de posicionament global (GPS) durant 5 partits del Campionat d’Europa. Les anàlisis van ser dutes a terme en funció de la demarcació de les jugadores (defenses, migcampistes i davanteres), dels quarts de joc (Q1, Q2, Q3, Q4), i sobre la base dels minuts jugats. Les dades analitzades van incloure distàncies, acceleracions i desacceleracions en diferents rangs d’intensitat. Resultats. Les defenses van presentar menor activitat a alta intensitat (velocitats, acceleracions i desacceleracions) que migcampistes i davanteres (9.4 ± 2.4%; ME: 0.78 amb les migcam­pistes i 33.1 ± 7.2%; ME: 2.1, amb les defenses). L’anàlisi per quarts va mostrar que en el Q4 l’activitat va ser major per a totes les demarcacions. Quant a minuts jugats, l’anàlisi clúster va agrupar les jugadores en 3 grups en funció dels minuts jugats (<32, 32-45 i >45 minuts). Les esportistes que van jugar 21 km/h) i distància a alta intensitat (>15 km/h) per minut de joc en comparació amb el grup de >45 minuts jugats. Conclusions. Els resultats d’aquest estudi mostren que les demandes físiques en jugadores d’elit d’hoquei depenen de la demarcació en el camp, amb major activitat en l’últim quart i amb menor activitat cinemàtica d’alta intensitat relativa en les jugadores que acumulen més minuts durant el partit. 

Paraules Clau

GPS, esports col·lectius, anàlisis del moviment, anàlisi de la competició
Return to Top ▲Return to Top ▲