Hemeroteca > Número 137 > Nivell d’oposició sobre rendiment físic i comportament tecnicotàctic de futbolistes joves

Nivell d’oposició sobre rendiment físic i comportament tecnicotàctic de futbolistes joves

Mario Sánchez, Daniel Hernández, Manuel Carretero, Javier Sánchez-Sánchez

Sánchez, M., Hernández, D., Carretero, M., & Sánchez-Sánchez, J. (2019). Level of Opposition on Physical Performance and Technical-Tactical Behaviour of Young Football Players. Apunts. Educación Física y Deportes, 137, 71-84. doi:10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/3).137.06

Resum

L’objectiu d’aquest treball va ser analitzar la demanda física i el comportament tecnicotàctic de futbolistes que juguen partits enfront de rivals amb diferent nivell d’oposició. En l’estudi van participar 20 futbolistes de categoria sub14 (n = 10; 13.6 ± 0.5 anys d’edat; 163.7 ± 5.9 cm d’altura; 51.5 ± 6.0 kg de massa corporal) i sub16 (n=10; 15.8 ± 0.4 anys d’edat; 171.8 ± 7.6 cm d’altura; 61.2 ± 9.5 kg de massa corporal) que competien en categoria regional. Es van registrar les demandes físiques i tecnicotàctiques dels jugadors quan s’enfrontaven a rivals amb nivell d’oposició superior (SUP) i inferior (INF). En categoria sub14 la distància total (DT), la distància relativa (DR) i la distància a alta intensitat (DAI)van ser superiors (p < .05) davant rivals INF. A més, la distància recorreguda en rangs de baixa velocitat (%DV1 i %DV2) va augmentar quan sub14 va jugar contra SUP. L’anàlisi tecnicotàctica va indicar que els equips van realitzar més (p < .05) tirs (TT), gols (TG), pressió rere pèrdua (PRP) i contraatacs (CON) quan van jugar contra INF. La demanda física (DT, DR i DAI) en futbolistes sub14 i el comportament tecnicotàctic dels jugadors (TT, TG, PRP i CON) augmenta quan es juga contra rivals considerats inferiors.

Paraules Clau

anàlisi del rendiment, futbol-base, càrrega física, comportament tecnicotàctic
Return to Top ▲Return to Top ▲