Hemeroteca > Número 79 > Anàlisi dels canvis produïts en la metodologia de la iniciació esportiva

Anàlisi dels canvis produïts en la metodologia de la iniciació esportiva

Alfonso Valero Valenzuela

Valero Valenzuela, A. (2005). Analysis of the changes produced in the methodology of sports iniciation. Apunts. Educación Física y Deportes, 79, 59-67.

Resum

Tradicionalment, l’ensenyament dels jocs esportius ha atorgat un èmfasi excessiu a la tècnica esportiva, i com a reacció a aquest fet han aparegut noves propostes que confereixen més protagonisme al nen i al joc. En aquest treball es realitza una profunda revisió bibliogràfica en la qual són analitzats diferents elements del procés d’ensenyament-aprenentatge, agrupats en tres grans blocs: els fonaments teòrics, els factors relacionats amb el contingut i els factors relacionats amb l’alumne i el professor. Tant l’enfocament tradicional d’iniciació esportiva com les propostes alternatives, especialment l’enfocament comprensiu, contemplen els elements esmentats, encara que amb matisos molt diferents; els nous plantejaments metodològics apareixen com els més encertats. A més a més, aportem un seguit de pautes per portar a terme una iniciació esportiva molt més adient i en un context més pedagògic; destaquem, entre d’altres, que els nens no només han d’executar l’habilitat motriu correctament, sinó que també han d’aprendre a processar la informació i a solucionar problemes en un context dinàmic d’activitats lúdiques.

Paraules Clau

Procés ensenyament-aprenentatge, Iniciació esportiva, Enfocaments metodològics.
Return to Top ▲Return to Top ▲