Hemeroteca > Número 138 > Cap a una millora de la revista

Cap a una millora de la revista

Marta Castañer

Castañer, M. (2019). Towards an improvement in the journal. Apunts. Educación Física y Deportes, 138, 5-6. doi:10.5672/apunts. 2014-0983.es.(2019/4).138.00

Resum

De manera puntual i ininterrompuda la revista Apunts. Educació Física i Esports es publica des de fa més de tres dècades. Els seus inicis, ara fa 34 anys, van ­coincidir amb un moment en el qual l’estudi científic de l’educació física i l’esport s’havia de potenciar, i justament els equips de professionals en la matèria, nacio­nals i internacionals, van prendre Apunts. Educació ­Física i Esports com un referent. Actualment, el nombre d’equips d’investigació ha crescut exponencialment, així com l’especialització que ofereixen, i nodreixen continua­dament les quatre edicions anuals de la revista amb articles de qualitat científica que se citen en altres revistes de prestigi.

Paraules Clau

Return to Top ▲Return to Top ▲