Hemeroteca > Número 138 > Revisió sistemàtica del suport a l’autonomia en educació física

Revisió sistemàtica del suport a l’autonomia en educació física

Ana María Pérez-González, Alfonso Valero-Valenzuela, Juan Antonio Moreno-Murcia, Bernardino Javier Sánchez-Alcaraz

Pérez-González, A. M., Valero-Valenzuela, A., Moreno-Murcia, J. A., & Sánchez-Alcaraz, B. J. (2019). Systematic Review of Autonomy Support in Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 138, 51-61. doi:10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/4).138.04

Resum

L’estil interpersonal del docent d’educació física pot condicio­nar els comportaments afectius, cognitius i comportamentales dels estudiants. Així, sota el manteniment de la teoria de l’autodeterminació, l’objectiu d’aquest estudi ha estat realitzar una revisió sistemàtica sobre el suport d’autonomia en les classes d’educació física. Per a això, s’ha realitzat una revisió de 17 articles científics procedents de les bases de dades de Web of Science, Scopus i Science Direct, on es mesuren els efectes que l’estil interpersonal del professor d’educació física té sobre els estudiants. En els estudis es va evidenciar que el suport a l’autonomia del docent d’educació física genera en els estu­diants majors nivells de satisfacció de les necessitats psicològiques bàsiques, especialment l’autonomia percebuda, a més de la motivació intrínseca, les emocions i pensaments positius de si mateix, les intencions de realitzar activitat física en el temps lliure i el comportament futur cap a la pràctica esportiva. 

Paraules Clau

motivació, estil docent, mediadors psicològics, suport d’autonomia
Return to Top ▲Return to Top ▲