Hemeroteca > Número 89 > Estratègies cognitives desenvolupades durant el joc per tennistes de diferent nivell de perícia

Estratègies cognitives desenvolupades durant el joc per tennistes de diferent nivell de perícia

Luis García González* / Damián Iglesias Gallego / M. Perla Moreno Arroyo / Alberto Moreno Domínguez / Fernando del Villar Álvarez

Resum

L’objectiu d’aquest estudi ha estat analitzar les estratègies cognitives utilitzades per jugadors de tennis durant el joc real de competició, tot comparant la planificació tàctica desenvolupada en funció del nivell de perícia dels subjectes. La investigació va ser realitzada amb 6 tennistes, 3 jugadors novells i 3 jugadors experts. Els esportistes van ser entrevistats tot just acabar l’acció de joc, perquè verbalitzessin allò que estaven pensant en aquell moment. L’anàlisi de contingut dels informes verbals s’ha realitzat mitjançant un sistema de categories proposat originalment per McPherson (1999, 2000). Els resultats mostren que els experts tenen una estructura de coneixement més gran, més complexa i més sofisticada, cosa que els permet de planificar millor les seves decisions posteriors durant el joc.

Paraules Clau

Perícia, Coneixement tàctic, Tennis, Verbalitzacions.
Return to Top ▲Return to Top ▲