Hemeroteca > Número 89 > Estudi comparatiu de tres revistes espanyoles d’Educació Física i Esports

Estudi comparatiu de tres revistes espanyoles d’Educació Física i Esports

Joaquín Reverter Masià* / Diego Munguía Izquierdo

Resum

En aquest article es realitza una anàlisi comparativa de tres revistes de l’àmbit de l’Educació Física i l’Esport, editades en castellà i incloses als llistats de Latindex, ISOC, IN-RECS, CARHUS. Es comparen les revistes en funció de diferents índexs bibliomètrics (citacions per any, citacions internacionals, treballs publicats i factor d’impacte) i valoratius. L’anàlisi posa de manifest que la revista Apunts. Educación Física y Deportes queda més ben situada en la majoria de paràmetres analitzats, seguida molt de prop per la revista Psicología del Deporte. El treball finalitza amb algunes reflexions sobre els diferents índexs analitzats.

Paraules Clau

Impacte, Investigació, Revistes d’educació física.
Return to Top ▲Return to Top ▲