Hemeroteca > Número 71 > Els orígens del ciclisme a Espanya: l’expansió del velocípede de final del segle XIX

Els orígens del ciclisme a Espanya: l’expansió del velocípede de final del segle XIX

Eugenio Izquierdo Macón / María Teresa Gómez Alonso

Izquierdo Macón, E., & Gómez Alonso, M. T. (2003). The origins of cycling in Spain: velocipedic expansion of late XIX century. Apunts. Educación Física y Deportes, 71, 6-13.

Resum

Al llarg del segle xix té lloc la gradual configuració de la bicicleta que culmina en l’última dècada, i que origina una mena de boom o bogeria arreu del món. Aquesta dèria per la bicicleta ha d’entendre’s en el context d’un moviment esportiu que recorre els països avançats a la fi del segle xix. En aquest article s’analitza com va viure Espanya el seu particular boom del velocípede. El ciclisme provoca una extraordinària activitat amb l’organització de societats, competicions i excursions o l’edició de revistes especialitzades que, presumiblement, el situen al capdavant d’un feble moviment esportiu espanyol, adient amb les dificultats de modernització del país.

Paraules Clau

Història, Periodisme, Esport, Ciclisme, Associacionisme, Salut, Professionalisme
Return to Top ▲Return to Top ▲